• తాజా వార్తలు
  •  

ముఖ్య కథనాలు

మీ ల్యాప్‌టాప్ ఎవ‌రైనా దొంగిలించినా లేదా ఎక్క‌డైనా పోగొట్టుకున్నా దాన్ని ట్రాక్ చెయ్యొచ్చు

మీ ల్యాప్‌టాప్ ఎవ‌రైనా దొంగిలించినా లేదా ఎక్క‌డైనా పోగొట్టుకున్నా దాన్ని ట్రాక్ చెయ్యొచ్చు

మీ ల్యాప్‌టాప్ ఎవ‌రైనా దొంగిలించినా లేదా ఎక్క‌డైనా పోగొట్టుకున్నా దాన్ని ట్రాక్ చేసేందుకు మార్గాలున్నాయి.అయితే ముందుగా దాన్నిట్రాకింగ్‌లోకి పెట్టుకోవాలి.  విండోస్...

ఇంకా చదవండి