• తాజా వార్తలు
  •  

ముఖ్య కథనాలు

అతి పెద్ద ఫైల్ లను షేర్ చేసే 7 టాప్ యాప్ లు

అతి పెద్ద ఫైల్ లను షేర్ చేసే 7 టాప్ యాప్ లు

అతి పెద్ద ఫైల్ లను షేర్ చేసే 7 టాప్ యాప్ లు ఈ రోజుల్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పరికరాల పై పని చేయడం సర్వసాధారణం అయిపొయింది. మీ స్మార్ట్ ఫోన్ నుండి ఈ మెయిల్...

ఇంకా చదవండి