• తాజా వార్తలు
  •  

ముఖ్య కథనాలు

రూ 10,000/- లోపు ధర లో అత్యుత్తమ ఫోన్ లు

రూ 10,000/- లోపు ధర లో అత్యుత్తమ ఫోన్ లు

రూ 10,000/- లోపు ధర లో అత్యుత్తమ ఫోన్ లు నేటి స్మార్ట్ ఫోన్ యుగం లో రూ. 251/- నుండీ లక్షల రూపాయల వరకూ అనేక స్మార్ట్ ఫోన్ లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆయా ఫోన్ లగురించి...

ఇంకా చదవండి
2016 లో ఉద్యోగం సంపాదించాలనుకుంటున్నారా...

2016 లో ఉద్యోగం సంపాదించాలనుకుంటున్నారా...

ఐతే ఈ పాతిక నైపుణ్యాలు ట్రై చేయండి --లింక్డ్ ఇన్ విసృత సర్వే వెల్లడి 2016 వ సంవత్సరం లో విద్యార్థులు పెంపొందించు కోవలసిన ముఖ్య నైపుణ్యాలు ఏవి? ఏ ఏ...

ఇంకా చదవండి