• తాజా వార్తలు
  •  

ముఖ్య కథనాలు

మీకు ఇష్టమైన పాటల కరోకే వెర్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా?

మీకు ఇష్టమైన పాటల కరోకే వెర్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా?

మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టమా? కరోకే మ్యూజిక్ గురించి మీలో ఎంత మందికి అవగాహన ఉంది? అసలు కరోకే వెర్షన్ అంటే ఏమిటి? అచ్చ తెలుగు లో చెప్పుకోవాలంటే కరోకే అంటే కచేరి అని అర్థం . వాస్తవానికి ఇది ఒక జపాన్ కు...

ఇంకా చదవండి